Liên hệ

CÔNG TY TNHH VIAMAX

Địa chỉ : Số nhà 74, Xóm Đồng Đìa, Khu 2, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại : 0123 456 789

Email : duanbacninh@gmail.com